Dodaj darmowe ogłoszenie LogowanieRejestracja
AnoMoto.PLAnonse MotoryzacyjneOsoboweMotocykleQuadyDostawcze

Regulamin serwisu


Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu AnoMoto.PL, należącego do Administratora, zwanego dalej Usługodawcą, przez Użytkowników.

Definicje użyte w regulaminie

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

AnoMoto.PL, serwis albo portal – internetowy serwis WWW podstępny pod adresem https://anomoto.pl, prowadzony przez Administratora w języku polskim.

Administrator - właściciel i zarządca serwisu AnoMoto.PL.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora.

Użytkownik niezalogowany - to Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie, lub go posiada ale nie został zautoryzowany.

Użytkownik zalogowany - to Użytkownik, który posiada Konto w Serwisie, i jest aktualnie zalogowany do Serwisu.

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży lub innej formy zbycia Towaru, zamieszczane za pośrednictwem Serwisu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Operator – LocaHost Marcin Chiniewicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 874-162-82-79

Sprzedający – użytkownik podejmujący określone działania zmierzające do zbycia określonego Towaru w ramach Ogłoszenia lub podmiot współpracujący z Operatorem zajmujący się działalnością gospodarczą w zakresie, którego ogłoszenia, również w wyniku integracji pomiędzy portalami, publikowane są w Serwisie.

Towar – przedmiot Ogłoszenia stanowiący pojazd samochodowy, motocykl, quad, maszynę budowlanę lub rolnicza, lub części do tych maszyn, a także inny towar lub usługi, które zgodnie z decyzją Operatora są przeznaczone do sprzedaży.

Wizytówka – utworzone miejsce w Serwisie i przyporządkowane do Sprzedającego, zawierające zestawienie wszystkich Ogłoszeń Sprzedającego.

Reklama - graficzny, tekstowy lub dźwiękowy element umieszczony na stronach serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Serwis AnoMoto.PL to serwis darmowych ogłoszeń motoryzacyjnych. Głównym celem serwisu jest możliwość zamieszczania ogłoszeń motoryzacyjnych oraz ich przeglądanie i wyszukiwanie. Dostęp do portalu a także korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Administrator Serwisu ma prawo w dowolnym momencie oraz formie wprowadzić opłaty za korzystanie z serwisu.

Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest firma LocaHost Marcin Chiniewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 874-162-82-79. Baza danych osobowych jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ostatnia zmiana: 2022-02-20). Każdy użytkownik ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawy oraz usunięcia.

Wszystkie Twoje dane osobowe które przetwarzamy otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta oraz wprowadzania lub edycji ogłoszenia w serwisie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania podstawowych funkcji serwisu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Najszybszy sposób na zakończenie procesu przetwarzania Twoich danych osobowych to usunięcie konta z serwisu. Innym sposobem jest poproszenie nas za pomocą formularza kontaktowego o usunięcie konta.

Usunięcie konta z serwisu jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Rejestracja

Dostęp do większości funkcji serwisu wymaga utworzenia konta. Realizuje się to za pomocą procesu rejestracji. Rejestracja to proces całkowicie dobrowolny, polegający na podaniu przez osobę rejestrującą: swoich danych kontaktowych.

Rejestracja wymaga całkowitej akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownik rejestrując się jednocześnie oświadcza, iż w całości akceptuje niniejszy regulamin. Rejestracja jest możliwa tylko i wyłącznie po podaniu wszystkich danych wymaganych do założenia Konta.

Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż wszystkie dane podane podczas rejestracji: w szczególności dane kontaktowe są zgodne ze stanem faktycznym, zgodne z prawdą oraz należą do osoby rejestrującej lub są w prawnym posiadaniu tej osoby.

Ponadto użytkownik oświadcza, iż wszystkie te dane przekazuje do serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie wszystkich danych na stronie serwisu, do których dostęp do tych danych będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

Rejestrując się użytkownik oświadcza, iż jest świadomy tego, iż praktycznie wszystkie dane (w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, fotografie itp.), które zostaną przekazane do serwisu są od razu dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu, oraz całego Internetu.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu oraz swoich danych podanych podczas rejestracji.

Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż: posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie na łamach Serwisu, oraz to, iż publikacja zdjęcia nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zamieszczając ogłoszenie w serwisie Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń i wyraża zgodę na publikację wszystkich danych zawartych w ogłoszeniu, moderację oraz możliwość usunięcia ogłoszenia w każdej chwili.

Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez adres e-mail materiałów reklamowych innych firm. Administrator zapewnia jednocześnie, iż adresy e-mail nie zostaną udostępnione tymże firmom.

Odpowiedzialność i zasady korzystania z portalu

Użytkownik korzystający z portalu powinien w całości przestrzegać zasad dobrego wychowania, przepisów zgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, a także przyjętymi normami etycznymi oraz zasad pisowni zgodnych z językiem polskim. W szczególności zabronione jest:

- umieszczanie treści niezgodnych z regulaminem i obowiązującym prawem polskim,

- umieszczanie treści niezgodnych z prawdą, zafałszowanych a także nieprzedstawiającej żadnej wartości dla portalu,

- umieszczanie treści obrażające lub naruszające prawa osób trzecich,

- umieszczanie treści reklamowych, a także linków o charakterze handlowym lub komercyjnym,

- korzystanie z portalu za pomocą przeglądarki z wyłączoną obsługą JavaScript,

- korzystanie z portalu za pomocą programów lub wtyczek blokujących treść np. AdBlock, NoScript,

- korzystanie z portalu za pomocą automatycznych skryptów w szczególności generujących duży i niepotrzebny ruch na serwerze,

- kopiowanie treści zawartych w portalu w całości lub części bez zgody Administratora Serwisu.


Dodanie nowych treści do serwisu jest rejestrowane (adres IP, numer portu, itp.) oraz równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik dodając nową treść do serwisu, poświadcza, iż treść ta jest zgodna z regulaminem. W przypadku naruszenia regulaminu, w szczególności publikowanie wulgaryzmów oraz treści obrażające godność ludzką, dane zebrane w formie logów, będą niezwłocznie udostępnione odpowiednim organom ścigania.


Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich treści umieszczanych przez niego w bazie Serwisu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez siebie w bazie serwisu.

Treść wprowadzona do Serwisu jest sukcesywnie moderowana przez Administratora, który bez informowania kogokolwiek, ma prawo usunąć lub dowolnie zmodyfikować wprowadzoną treść.

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń i wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich treści umieszczonych w Serwisie.

Zamieszczając prywatne treści i materiały Użytkownik udziela Administratorowi pozwolenia na ich publikację, moderację oraz powielanie w serwisach prowadzonych przez Administratora.

Treści dodane do Portalu dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Każdy Użytkownik powinien mieć świadomość tego, iż wszystkie treści dodane do portalu mogą zostać zaindeksowane przez roboty wyszukiwarek (np. Google, Bing, Yahoo!, Yandex, itp.), co może skutkować pojawieniem się treści w ogólnodostępnej sieci wyszukiwarek internetowych (mimo usunięcia treści z Serwisu).

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

Polityka prywatności

Administrator serwisu dba o prywatność swoich użytkowników, dlatego nie udostępnia nikomu danych o użytkownikach serwisu.

Informacje zebrane przez serwer www w formie logów (adres ip, odwiedzona podstrona, itp.) są przez nas zbierane wyłącznie w celach statystycznych i informacyjnych.

Serwis może ustawiać w przeglądarce użytkownika tzw. ciastko (cookie) umożliwiające identyfikację użytkownika. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do Twojej przeglądarki przez naszą witrynę. Pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętać takie informacje, jak aktualnie zalogowana osoba, historia wyszukiwania, oraz inne przydatne ustawienia. Dzięki temu Twoja następna wizyta w naszej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookie pełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z Internetu (a tym samym z naszej witryny) byłoby bardzo uciążliwe.

Zewnętrzni reklamodawcy (Google AdSense, DoubleClick) wykorzystują cookies do wyświetlania reklam. Cookies umożliwiają reklamodawcom identyfikację użytkownika i dopasowanie reklam do tematyki stron odwiedzanych przez użytkownika.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie cookies pochodzących z naszej witryny, wyłącz ich obsługę w swojej przeglądarce, lub opuść naszą witrynę!

Postanowienia końcowe

Administrator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowane treści, jednocześnie zaznaczając, iż osobiście dołoży wszelkich starań, aby dane w serwisie były dokładne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, a także, aby nie uderzały w godność i prawa autorskie osób trzecich.

W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie powództwa związane z funkcjonowaniem Serwisu, wytaczane będą przed sąd polski, właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownikom, którzy w znaczący sposób łamią zasady niniejszego regulaminu.

Administrator Serwisu może czasowo, całkowicie lub częściowo wyłączyć Serwisu w celu jego ulepszenia, aktualizacji, naprawienie awarii lub przeprowadzania konserwacji.

Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany koncepcji i sposobu funkcjonowania niniejszego serwisu bez uprzedzenia.

Regulamin może być w dowolnym czasie jednostronnie zmieniony przez administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu pod adresem https://anomoto.pl/regulamin.

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.


Przydatne zasoby
Pomoc
» Regulamin» Kontakt

AnoMoto - Anonse Motoryzacyjne - Darmowe ogłoszenia samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, ... AnoMoto.PL © LocaHost